ผู้เขียน หัวข้อ: ไขข้อข้องใจสิทธิประกันสังคม กรณีชราภาพ  (อ่าน 2574 ครั้ง)

U-CREDIT

  • Administrator
  • Sr. Member
  • *****
  • กระทู้: 253
    • ดูรายละเอียด
เงินประกันสังคมที่คนทำงานถูกหักไปทุกเดือนนั้น หากคิดในอัตราสูงสุดคือ ถูกหักเดือนละ 750 บาท ทราบหรือไม่ว่าเงินจำนวนนี้ถูกเก็บเป็นเงินออมชราภาพถึง 450 บาททีเดียว และเมื่อคุณมีอายุครบ 55 ปี คุณจะได้รับเงินประกันสังคม กรณีชราภาพตามเงื่อนไขประกันสังคม ข้อมูล ณ วันที่ 23 เมษายน 2557 ต่อไปนี้

 เงื่อนไขการเกิดสิทธิกรณีบำนาญชราภาพประกันสังคมชราภาพ

    -  จ่ายเงินสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า180 เดือน ไม่ว่าระยะเวลา 180 เดือนจะติดต่อกันหรือไม่ก็ตาม
    -  มีอายุครบ 55 ปีบริบูรณ์
    -  ความเป็นผู้ประกันตนสิ้นสุดลง
 
เงื่อนไขการเกิดสิทธิกรณีบำเหน็จชราภาพ
    -  จ่ายเงินสมทบไม่ครบ 180 เดือน
    -  ความเป็นผู้ประกันตนสิ้นสุดลง
    -  มีอายุครบ 55 ปีบริบูรณ์ หรือเป็นผู้ทุพพลภาพ หรือถึงแก่ความตาย 

ประโยชน์ทดแทนกรณีบำนาญชราภาพ
    -  กรณีจ่ายเงินสมทบมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 180 เดือน มีสิทธิได้รับเงินบำนาญชราภาพเป็นรายเดือนใน อัตราร้อยละ 20 ของค่าจ้างเฉลี่ย 60 เดือนสุดท้ายที่ใช้เป็นฐานในการคำนวณเงินสมทบก่อนความเป็นผู้ประกันตนสิ้น สุดลง
    -  กรณีที่มีการจ่าย เงินสมทบเกิน 180 เดือน ให้ปรับเพิ่มอัตราบำนาญชราภาพตามข้อ 1 ขึ้นอีกในอัตราร้อยละ 1.5 ต่อ ระยะเวลาการจ่ายเงินสมทบทุก 12 เดือน สำหรับระยะเวลาที่จ่ายเงินสมทบเกินกว่า 180 เดือน

ประโยชน์ทดแทนกรณีบำเหน็จชราภาพ
    -  กรณีที่มีการจ่ายเงินสมทบต่ำกว่า 12 เดือน ให้จ่ายเงินบำเหน็จชราภาพ มีจำนวนเท่ากับจำนวนเงินสมทบที่ผู้ประกันตนจ่ายเงินสมทบ เพื่อการจ่ายประโยชน์ทดแทนในกรณีชราภาพ กรณีที่มีการจ่ายเงินสมทบตั้งแต่ 12 เดือนขึ้นไป ให้จ่ายเงินบำเหน็จชราภาพ มีจำนวนเท่ากับจำนวนเงินสมทบที่ผู้ประกันตนและนายจ้างจ่ายเงินสมทบ เพื่อการจ่ายประโยชน์ทดแทนในกรณีชราภาพ พร้อมผลประโยชน์ตอบแทน ตามที่สำนักงานประกันสังคมประกาศ
      -  กรณีผู้รับเงิน บำนาญชราภาพถึงแก่ความตายภายใน 60 เดือน นับแต่เดือนที่มีสิทธิได้รับเงินบำนาญชราภาพให้จ่ายเงินบำเหน็จชราภาพจำนวน 10 เท่าของเงินบำนาญชราภาพรายเดือนที่ได้รับคราวสุดท้ายก่อนถึงแก่ความตาย

 Q&A

 1.  ทำงานตั้งแต่ปี 2541 จนมาถึงปี 2550 ส่งประกันสังคมมาตลอด ไม่เคยขาด บริษัทปิดกิจการ ก็เลยมาค้าขายค่ะ อยากทราบว่าถ้าอายุครบ 55 ปี เราจะเบิกเงิน ชราภาพ ได้ไหมคะ

ตอบ :  ได้ค่ะ กรณีจ่ายเงินสมทบ มาต่ำกว่า 12 เดือน จะได้รับเงินจ่ายเงินบำเหน็จชราภาพ มีจำนวนเท่ากับจำนวนเงินสมทบที่ผู้ประกันตนจ่ายเงินสมทบ เมื่ออายุครบ 55 ปีค่ะ

ถ้าเราส่งมา 13 ปีแล้วจะลาออกจะได้เงินคืนไหมครับตอนนี้อายุ 31 หรือต้องรออายุ 55 ปีถึงจะได้ครับ
ตอบ :  ได้ค่ะ กรณีจ่ายเงินสมทบตั้งแต่ 12 เดือนขึ้นไป แต่ไม่ถึง 180 เดือน จะได้รับเงินบำเหน็จชราภาพ มีจำนวนเท่ากับจำนวนเงินสมทบที่ผู้ประกันตนและนายจ้างจ่ายเงินสมทบ เพื่อการจ่ายประโยชน์ทดแทนในกรณีชราภาพ พร้อมผลประโยชน์ตอบแทน ตามที่สำนักงานประกันสังคมประกาศกำหนด โดยจะได้รับเมื่ออายุครบ 55 ปีบริบูรณ์ และความเป็นผู้ประกันตนสิ้นสุดลงแล้วค่ะ

ส่งเงินประกันชราภาพตั้งแต่ปีแรก จนถึงปัจจุบัน ตอนนี้อายุ 55 ปีแล้ว ถ้าเกษียณในปีนี้สามารถรับเบี้ยชราภาพได้เปล่าคะ
ตอบ :  ได้ค่ะ หากจ่ายเงินสมทบ มาไม่น้อยกว่า180 เดือน (15ปี) มีสิทธิได้รับเงินบำนาญชราภาพ หากจ่ายสมทบไม่ครบ 180 เดือนได้รับเงินบำเหน็จชราภาพค่ะ

ในกรณีที่เราเกษียณและส่งประกันสังคมครบ 15 ปีแล้ว และลาออกจากมาตรา 33 แล้วมาสมัครมาตรา 39 เราจะได้เงินบำนาญเป็นรายเดือนหรือเปล่าและจะได้เงินบำนาญเลยหรือเปล่า
ตอบ :  จะได้รับเงินบำนาญเมื่ออายุครบ 55 ปีบริบูรณ์ และความเป็นผู้ประกันตนสิ้นสุดลงแล้วค่ะ

อายุครบ 55 ปี แล้วจะได้ บำนาญ หรือบำเหน็จ และ ทำไมส่งเกิน 15 ปีได้เป็นบำนาญ ทำไมไม่ได้เป็นเงินก้อน
ตอบ :  ตามหลักเกณฑ์ของประกันสังคม กรณีจ่ายเงินสมทบมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 180 เดือน จะได้รับเป็นเงินบำนาญเท่านั้นค่ะ

           ทั้งนี้ผู้ประกันตน  สามารถตรวจสอบข้อมูลการเลือกสถานพยาบาล ประวัติการเปลี่ยนแปลงสถานพยาบาล การใช้สิทธิประโยชน์ทดแทน การคำนวณเงินสงเคราะห์ชราภาพ ด้วยตนเองได้ที่ เว็บไซต์สำนักงานประกันสังคม http://www.sso.go.th คลิกที่ปุ่ม Login ที่มุมขวามือด้านบนเพื่อเข้าสู่ระบบหรือสมัครสมาชิก หรือหากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมโปรดติดต่อ Call Center ประกันสังคม โทร. 1506 ค่ะ

http://th.jobsdb.com/