ผู้เขียน หัวข้อ: สินเชื่อเพื่อธุรกิจแฟรนไชส์ จาก KSME  (อ่าน 2522 ครั้ง)

U-CREDIT

  • Administrator
  • Sr. Member
  • *****
  • กระทู้: 253
    • ดูรายละเอียด
สินเชื่อเพื่อธุรกิจแฟรนไชส์ จาก KSME
« เมื่อ: กันยายน 12, 2015, 10:37:12 AM »
เริ่มต้นธุรกิจ ด้วยการเป็นหนึ่งในเจ้าของธุรกิจแฟรนไชส์ ง่ายกว่าที่คิด

จุดเด่น
ไม่ต้องมีประสบการณ์ธุรกิจอื่น
ไม่ต้องมีหลักทรัพย์ค้ำประกันก็กู้ได้

รายละเอียดผลิตภัณฑ์
    * อัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมเป็นไปตามประกาศของธนาคาร
     
เอกสารประกอบการสมัครสินเชื่อ                                             
 
กรณีบุคคลธรรมดา
1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร / คู่สมรสผู้สมัคร / ผู้ค้ำประกัน /
    เจ้าของหลักประกัน
2. สำเนาทะเบียนสมรสหรือใบสำคัญหย่า, ใบมรณะบัตรของคู่สมรส (ถ้ามี)
3. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-ชื่อสกุล ของผู้สมัคร / คู่สมรสผู้สมัคร / ผู้ค้ำประกัน / เจ้าของหลักประกัน (ถ้ามี)
4. สำเนาทะเบียนการค้า / เอกสารทางราชการอื่นๆ
5. เอกสารแสดงรายได้ของกิจการ
6. สำเนาเอกสารสิทธิ์หลักประกัน (เฉพาะสินเชื่อแบบมีหลักประกันเท่านั้น)
 
กรณีนิติบุคคล
1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านของผู้ถือหุ้นตั้งแต่ 20% ขึ้นไปทุกคน /
    ผู้มีอำนาจลงนาม / ผู้ค้ำประกันทุกคน
2. สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล และสำเนาวัตถุประสงค์ของนิติบุคคล (ไม่เกิน 3 เดือน)
3. สำเนาหนังสือบริคณห์สนธิ และข้อบังคับของนิติบุคคล
4. สำเนาทะเบียนผู้ถือหุ้น (ไม่เกิน 3 เดือน)
5. งบการเงิน ฉบับยื่นสรรพากรปีล่าสุด
6. เอกสารการเสียภาษีหรือใบสรุปยอดขาย ยอดสั่งซื้อเป็นรายเดือนย้อนหลัง 3 เดือน
7. เอกสารแสดงรายได้ของกิจการ
8. สำเนาเอกสารสิทธิ์หลักประกัน (เฉพาะสินเชื่อแบบมีหลักประกันเท่านั้น)